Strona główna   >>     >>   Materiały

Materiały

Materiał Solid Surface jest tworzywem kompozytowym składającym się w 70-80 % z wodorotlenku glinu oraz naturalnych skał

i minerałów – głównie granitu i kwarcu. Wodorotlenek glinu (ATH, trójwodzian aluminium) otrzymywany jest z boksytu – występującej w przyrodzie skały osadowej. Pozostałe 20-30% to dodatki.

Dodatki te zawierają żywicę akrylową (PMMA) – syntetyczny polimer metakrylanu metylu (łączącą indywidualne komponenty oraz nadającą materiałowi odpowiednią twardość) i pigmenty koloryzujące (nadające estetykę i stabilność kolorów). Szeroki zakres dostępnych płyt, grubości i różnorodności kolorów daje temu produktowi dużą przewagę na rynku.