Strona główna   >>   Materiały   >>   Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

 

Firma Krause Innowacja w budownictwie jest producentem produktów z materiałów mineralno – akrylowych typu Solid Surface. Gwarancja jest standardem dla wszystkich produktów i usług. Producent zapewnia, że będą one wolne od wad fabrycznych przed okres 24 miesięcy od dnia montażu.

 

Ogólne warunki gwarancji

Niniejsza gwarancja nie pokrywa szkód spowodowanych przez:

 • Nieodpowiednie lub nieadekwatne użytkowanie, niewłaściwą dbałość lub konserwację.
 • Jakąkolwiek modyfikację lub nieodpowiednie użytkowanie produktu.
 • Instalację i/lub eksploatację niezgodnie ze specyfikacją materiałową, dotyczącą apli¬kacji wewnętrznych, tj. użytkowanie w przestrzeni otwartej.
 • Uszkodzenia fizyczne, chemiczne lub mechaniczne.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku działania nadmiernego ciepła (np. ciepła bezpośredniego), spowodowane niekorzystaniem z podstawek na gorące naczynia lub uszkodzenia wynikające z rozprzestrzeniania się ciepła,  wynikające z niezastosowania się do procedur wykonawczych i instalacyjnych.
 • Nieodpowiednie utrzymanie lub przygotowanie miejsca instalacji
 • Jakiekolwiek inne, nieodpowiednie użycie materiału wyszczególnione w „Instrukcji użytkowania produktów z MATERIAŁÓW SOLID SURFACE” oraz instrukcjach użytkowania konkretnych produktów mających w swoim składzie elementy wykonane z innych materiałów niż SOLID SURFACE.
 • Siłę wyższą.

 

Produkty, które utrzymywane są zgodnie z instrukcjami dotyczącymi użytkowania i konserwacji, zawartymi w  „Instrukcji użytkowania produktów z MATERIAŁÓW SOLID SURFACE” oraz pozostałych instrukcjach użytkowania produktów podlegają procedurze reklamacyjnej zgodnej z ustawowymi terminami.

Termin rozpatrzenia reklamacji max. 14 dni od daty przyjęcia reklamacji.

Zgłoszenie reklamacji na adres email: sylwia@krause-blaty.pl
lub pod numerem tel. 77 427 46 10.

Zgłoszenie powinno zawierać

 1. dowód zakupu w postaci faktury
 2. opis uszkodzenia
 3. dane osoby zgłaszającej
 4. adres miejsca instalacji 
 5. datę instalacji